Ochrona danych
  • icon_druck
  • icon_mail
  • YouTube-logo
 
Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Serdecznie witamy w firmie Behr Hella Service GmbH (Behr Hella Service)

 

Dziękujemy za odwiedziny i zainteresowanie naszą firmą, naszymi produktami oraz naszą stroną internetową.
 
Firma Behr Hella Service szanuje Twoją prywatność
Ochrona prywatności w ramach przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych to dla nas istotna kwestia, którą uwzględniamy w naszych procedurach biznesowych. Dane osobowe gromadzone podczas wizyty na naszej stronie internetowej przetwarzamy w sposób poufny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji stanowią integralny element polityki naszej firmy. Na stronach internetowych firmy Behr Hella Service mogą znajdować się odnośniki do stron innych podmiotów, których nie obejmuje niniejsze oświadczenie o ochronie danych.
 
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych zapisujemy nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której nastąpiło przekierowanie, strony internetowe, które u nasz odwiedzasz oraz datę i czas trwania odwiedzin. Dodatkowe dane osobowe są zapisywane tylko wtedy, gdy osoba odwiedzająca poda je dobrowolnie, np. podczas rejestracji, w ankiecie, w zapytaniu lub w celu wykonania umowy.
 
Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych
Firma Behr Hella Service wykorzystuje dane osobowe do celów obsługi technicznej stron internetowych, zarządzaniem kontami klientów, ankietami dotyczącymi produktów oraz działaniami marketingowymi. Bez Twojej zgody nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim poza firmą Behr Hella Service.
 
Bezpieczeństwo
Firma Behr Hella Service stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę administrowanych danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych lub nieuprawnionym ujawnieniem. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane i dostosowywane do aktualnego stanu techniki.
 
Możliwość wyboru
Chcielibyśmy też wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celu ich informowania o naszych produktach i przeprowadzania ewentualnych ankiet na ich temat. Udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz nas w każdej chwili zawiadomić nas i poprosić o zablokowanie lub usunięcie odpowiednich danych. Wystarczy w tym celu wysłać odpowiedni e-mail na adres podany w impressum. Więcej informacji można znaleźć na lokalnej stronie internetowej.
 
Kontakt
W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych można za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Jeżeli mimo naszych starań zostały zapisane nieprawidłowe dane, skorygujemy je na żądanie użytkownika.
 
Osoby kontaktowe w zakresie ochrony danych
Martin Eberhardt
Behr Hella Service GmbH
Tel. +49 7907 9446-48322
Martin.Eberhardt@behrhellaservice.com
 
Behr Hella Service GmbH
 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, ilustracje i zdjęcia, grafiki, materiał dźwiękowe, filmowe i animacyjne oraz ich konfiguracje podlegają ustawie o prawach autorskich i innym ustawom mającym na celu ochronę własności intelektualnej. Zabrania się ich kopiowania, dodatkowych modyfikacji i wykorzystywania na innych stronach internetowych w celach handlowych lub w celu ich przekazywania osobom trzecim. Niektóre strony internetowe firmy Behr Hella Service zawierają też materiały objęte prawami autorskimi osób je udostępniających.

10/25/2016