Chłodzenie
 
Chłodzenie

Niezawodne chłodzenie silnika

Wymagania stawiane systemom chłodzenia silników stale rosną. Większego niż kiedykolwiek znaczenia nabiera przy tym pozytywny wpływ nowych rozwiązań w zakresie transferu ciepła na zużycie paliwa, emisje oraz komfort i bezpieczeństwo jazdy.
Produkty firmy Behr Hella Service odznaczają się wysoką jakością, niezawodnością i trwałością. Jest to możliwe dzięki kompetencjom w dziedzinie oryginalnego wyposażenia fabrycznego firmy Behr.

10/25/2016
 • Poznaj lepiej tematykę chłodzenia silników dzięki opisowemu schematowi układu chłodzenia

Chłodnica płynu chłodzącego

Chłodnica
Najważniejszym elementem modułu chłodzącego jest chłodnica płynu chłodzącego. Składa się ona z bloku chłodnicy i zbiornika płynu chłodzącego wraz ze wszystkimi potrzebnymi złączami i elementami mocującymi. Sam blok chłodnicy składa się z siatki chłodnicy - sytemu rurkowo-żeberkowego, dna rurowego i części bocznych. Typowe chłodnice posiadają zbiornik płynu chłodzącego wykonany ze wzmacnianego włóknem szklanym poliamidu, który przed montażem na dnie rurowym jest wyposażany w uszczelkę i zawijany. Najnowszą technologią jest chłodnica wykonana w całości z aluminium, charakteryzująca się niską masą i wysokością oraz 100% zdolnością do recyklingu.

Sposób działania
Ciepło spalania powstające w silniku jest odbierane przez płyn chłodzący, a następnie odprowadzane przez chłodnicę do powietrza atmosferycznego. Chłodnice płynu chłodzącego są instalowane w obrębie strumienia powietrza w przednim pasie pojazdu i różnią się konstrukcją. W przypadku chłodnicy opadowej płyn chłodzący wpływa do chłodnicy u góry, a wypływa z niej u dołu. W przypadku chłodnicy przeciwprądowej płyn chłodzący wpływa do chłodnicy z jednej i wypływa z drugiej strony. Chłodnice przeciwprądowe są niższe i są przede wszystkim stosowane w samochodach osobowych. Defekty występują w ich przypadku najczęściej wskutek wypadków lub nieszczelności.

Oferta firmy Behr Hella Service
Bogata oferta chłodnic płynu chłodzącego firmy Behr Hella Service obejmuje też ponad 230 zamienników, oferowanych równolegle do odpowiedniej oryginalnej części marki Behr Hella Service. Zamienniki nadają się szczególnie do ekonomicznej naprawy starszych pojazdów.

08/28/2018
 
 • Radiators Engine Cooling
 • Ta chłodnica płynu chłodzącego firmy Behr Hella Service osiąga optymalną sprawność
 

Zbiornik wyrównawczy

Jej zbiornik wyrównawczy przyjmuje zwiększający objętość płyn chłodzący układu chłodzenia. Wysoka temperatura płynu chłodzącego powoduje wskutek zwiększenia objętości płynu chłodzącego wzrost ciśnienia w układzie chłodzenia. Wzrost ciśnienia jest kompensowany przez zawór zainstalowany w korku wlewowym zbiornika wyrównawczego. Zawór ten redukuje nadmierne ciśnienie w układzie i umożliwia jego powrót do normalnej wartości. Przy normalizacji temperatury płynu chłodzącego w systemie chłodzenia powstaje podciśnienie. Powoduje to otwarcie kompensatora podciśnienia w korku wlewowym zbiornika wyrównawczego. Do zbiornika napływa powietrze atmosferyczne, co pozwala ponownie osiągnąć w układzie normalne ciśnienie.

10/25/2016
 
 • Zaawansowany technicznie zbiornik wyrównawczy firmy Behr Hella Service przyjmuje zwiększający objętość płyn chłodzący
 

Wentylator Visco®

Skuteczne odprowadzanie ciepła w pojazdach użytkowych i samochodach osobowych wyposażonych w silniki o dużej mocy wymaga oprócz sprawnych chłodnic także wentylatorów i ich napędów, szybko i skuteczne zapewniających powietrze chłodzące. Wentylatory Visco® składają się z wirnika i sprzęgła Visco®. Występują w silnikach montowanych wzdłużnie i są instalowane przed chłodnicą (w kierunku jazdy) oraz napędzane przez pasek klinowy bezpośrednio z silnika. Regulację zapewnia, w zależności od temperatury otoczenia, albo element bimetalowy, albo moduł elektroniczny. Prawidłowa, zależna od zapotrzebowania regulacja strumienia powietrza zapewnia redukcję zużycia paliwa, a więc redukcję zanieczyszczenia środowiska – a także minimalizuje głośność i wymaganą moc.

Dalsze informacje na temat wentylatorów Visco®- firmy Behr Hella Service:

10/25/2016
 
 • Dzięki innowacyjnemu wentylatorowi Visco® firmy Behr Hella Service oszczędzasz paliwo i chronisz środowisko
 

Sprzęgło Visco®

Zadaniem sprzęgła Visco® jest zapewnienie niezależnego od temperatury połączenia siłowego z wirnikiem i regulacja jego prędkości obrotowej. Gdy powietrze chłodzące nie jest potrzebne, sprzęgło Visco® wyłącza się i pracuje z mniejszą prędkością obrotową. Sprzęgło Visco® jest sterowane przez element bimetalowy, na który działa temperatura otoczenia. Specjalny popychacz otwiera otwór, wskutek czego oleju silikonowy przepływ ze zbiornika do przestrzeni roboczej. Tutaj na zasadzie bezzużyciowego tarcia cieczy moment napędowy przenoszony jest na wirnik, którego prędkość obrotowa reguluje się płynnie w przedziale warunków roboczych. W przypadku sprzęgła Visco® sterowanego elektrycznie regulację zapewniają odpowiednie czujniki. Regulator przetwarza otrzymane wartości, po czym są one przekazywane na zasadzie impulsów prądowych do zintegrowanego elektromagnesu. Zdefiniowane pole magnetyczne reguluje zawór sterujący przepływem oleju za pośrednictwem twornika. Obwód regulacyjny zamyka dodatkowy czujnik prędkości obrotowej wentylatora. Zwiększa to dynamikę włączania i wyłączania wentylatora. Adaptacyjny proces chłodzenia optymalizuje temperaturę płynu chłodzącego oraz zmniejsza głośność pracy silnika i zużycie paliwa.

Dalsze informacje na temat sprzęgieł Visco®- firmy Behr Hella Service:

10/25/2016
 
 • To sprzęgło Visco® firmy Behr Hella Service zapewnia adaptacyjne, zgodne z zapotrzebowaniem chłodzenie silnika
 

Wentylator skraplacza, chłodnicy płynu chłodzącego

Wentylator skraplacza wzgl. wentylator chłodnicy płynu chłodzącego, składa się z silnika elektrycznego z przymocowanym kołnierzowo wirnikiem. Jest on zamontowany przed lub za skraplaczem wzgl. chłodnicą. Wytworzony przez niego strumień powietrza odbiera ciepło od czynnika chłodniczego lub płynu chłodzącego. W pojazdach wyposażonych w klimatyzację stosuje się przeważnie dodatkowy lub silniejszy wentylator.
Ze względu na miejsce jego instalacji dochodzi do spowodowanych np. przez zanieczyszczenia czy uderzania kamieni awarii i uszkodzeń. Szczególnie częste są poza tym uszkodzenia wskutek zderzenia czołowego.

Dalsze informacje na temat wentylatorów skraplaczy wzgl. chłodnic płynu chłodzącego firmy Behr Hella Service:

10/25/2016
 
 • Ten wydajny wentylator firmy Behr Hella Service przyczynia się do optymalnego chłodzenia silników
 

Chłodnica powietrza doładowującego

Wzrost mocy w całym przedziale prędkości obrotowej, redukcja zużycia paliwa, zwiększona sprawność silnika, redukcja emisji, obciążenie termiczne silnika – istnieje wiele powodów uzasadniających potrzebę chłodzenia powietrza do spalania w silnikach doładowywanych. Rozróżnia się przy tym zasadniczo między dwoma rodzajami chłodzenia. Są to: bezpośrednie chłodzenia powietrza doładowującego, w przypadku którego chłodnica powietrza doładowującego jest zamontowana w przedniej części pojazdu i jest chłodzona przez powietrze atmosferyczne (pęd powietrza), lub pośrednie chłodzenie powietrza doładowującego, w przypadku którego przez chłodnicę przepływa płyn chłodzący odprowadzający ciepło do otoczenia.

Liczba pojazdów wyposażanych w turbosprężarki ciągłe rośnie. Fakt, że prawie wszystkie nowoczesne, wyposażone w turbosprężarki pojazdy posiadają chcę powietrza doładowującego, ma poważny wpływ na rynek części zamiennych (np. w zakresie napraw powypadkowych, uderzeń kamieni).

Uwaga: uszkodzenia turbosprężarki mogą wpływać na chłodnicę powietrza doładowującego

Mechaniczne uszkodzenie turbosprężarki - dlaczego celowa jest wymiana chłodnicy powietrza doładowującego!

08/28/2018
 
 • Ta chłodnica powietrza doładowującego firmy Behr Hella Service zwiększy moc pojazdu w całym przedziale prędkości obrotowej
 

Chłodnica oleju / chłodnica oleju przekładniowego

Chłodzenie poddawanych wysokim obciążeniom silników przez chce oleju wzgl. zapewnianie praktycznie stałego spektrum temperatury niesie ze sobą znaczne korzyści. Należy tu wymienić przede wszystkim wydłużenie interwałów wymiany oleju i żywotności silnika.

Rozróżnia się tu zasadniczo między chłodzonymi powietrzem i płynem chłodzącym typami chłodnic. Te ostatnie mogą być zależnie od wymagań montowane w zbiorniku płynu chłodzącego albo na zewnątrz przy silniku, skrzyni biegów, module chłodzącym czy obudową filtra oleju.

Najnowszym produktem firmy Behr jest kompaktowa i wydajna płytowa chłodnica oleju. Ze względu na to, że obywa się ona bez zbiornika płynu chłodzącego i jest całkowicie wykonana z aluminium, cechuje się niewielką masą i niskimi wymaganiami przestrzennymi. Jej przedział wydajności można łatwo zmieniać na zasadzie modułowej przez zmianę liczby płyt.

10/25/2016
 
 • Skorzystaj z zalet chłodzenia silnika przez chłodnice oleju firmy Behr Hella Service
 

Chłodnice oleju dla retarderów hydrodynamicznych

Retardery hydrodynamiczne stosuje się w pojazdach użytkowych jako układy wspomagania hamulców wykorzystujące praktycznie bezzużyciowy hamulec hydrodynamiczny. Przekształcają one energię kinetyczną wału korbowego w energię cieplną oleju hydraulicznego, co redukuje prędkość pojazdu. Rozgrzany olej hydrauliczny przepływa następnie przez chłodnicę oleju. Ta część retardera odprowadza energię cieplną za pośrednictwem płynu chłodzącego do głównego układu chłodzącego pojazdu. Jako część systemowa chłodnica oleju jest połączona kołnierzowo bezpośrednio z retarderem i musi wytrzymywać ekstremalne temperatury i ciśnienia. W przypadku defektu wewnętrznego układu chłodzenia retardera hamulce hydrodynamiczny szybko się przegrzewa i może ulec awarii.

Dalsze informacje na temat chłodnic oleju retarderów hydrodynamicznych firmy Behr Hella Service:

10/25/2016
 
 • Ta chłodnica oleju dla retarderów hydrodynamicznych firmy Behr Hella Service wytrzymuje ekstremalne obciążenia
 

Nagrzewnica kabiny

Nagrzewnica kabiny znajduje się we wnętrzu pojazdu pod tablicą rozdzielczą. Strumień powietrza wytwarzany przez dmuchawę jest prowadzony przez nagrzewnicę, przez którą przepływa płyn chłodzący. Nagrzane w ten sposób powietrze wraca następnie do wnętrza pojazdu. Defekty nagrzewnicy kabiny mogą być spowodowane osadami kamienia lub nieszczelnościami.

08/28/2018
 
 • Dzięki tej nagrzewnicy firmy Behr Hella Service w pojeździe będzie przyjemnie ciepło
 

Dogrzewacz (termistor)

Ze względu na wysoką sprawność nowoczesnych silników wyposażonych w systemy wtrysku bezpośredniego (np. TDI) ciepło odpadowe nie wystarcza w zimne dni do szybkiego nagrzania wnętrza pojazdu. W związku z tym zostały stworzone specjalne, wydajne agregaty. Dogrzewacze instalowane w kierunku jazdy przed wymiennikiem ciepła zapewniają szybkie nagrzewanie wnętrza pojazdu. Składają się one z zależnych od temperatury, sterowanych elektrycznie rezystorów, inaczej termistorów. Energia jest natychmiast pobierana z instalacji elektrycznej pojazdu i kierowana bezpośrednio w postaci ciepła przez dmuchawę do wnętrza pojazdu.

10/25/2016
 
 • Ten dogrzewacz firmy Behr Hella Service zapewnia szybsze nagrzewania wnętrza pojazdu
 

Chłodnice systemów recyrkulacji spalin

Sposób działania systemu recyrkulacji spalin wykorzystuje zasadniczo fakt, że spaliny posiadają wyższą pojemność cieplną i niższą zawartość tlenu niż powietrze. Obniża to temperaturę spalania w cylindrze. Chłodzenie spalin i powietrza doładowującego umożliwia dodatkowe obniżenie temperatur. Ze względu na to, że ilość powstających tlenków azotu jest wykładniczo zależna od tych temperatur, połączenie chłodzonego systemu recyrkulacji spalin z chłodzonym powietrzem systemem doładowania pozwala osiągnąć wartości graniczne określone normą Euro 5.
Skuteczne chłodzenie powietrza doładowującego i spalin ma pozytywny wpływ zarówno na powstającą w komorze spalania ilość tlenków azotu, jak i na zużycie paliwa.

Dalsze informacje na temat chłodnic i systemów recyrkulacji spalin firmy Behr Hella Service:

10/25/2016
 
 • Ta wydajna chłodnica układu recyrkulacji spalin firmy Behr Hella Service ma pozytywny wpływ na ilość powstających w komorze spalania tlenków azotu
 

Pompy wody

Pompy wody należą jako centralne elementy układów chłodzenia do najczęściej kupowanych części zamiennych. Są napędzane mechanicznie, przetłaczają płyn chłodzący przez układ chłodzenia i wytwarzają w nim ciśnienie. Także one są ciągle udoskonalane, wciąż jednak większość pomp wody w samochodach osobowych i ciężarowych to pompy wody napędzane paskiem. Następną generacją będą jednak pompy wody sterowane elektronicznie. Są one napędzane w zależności od zapotrzebowania, tzn. adaptacyjnie, podobnie jak sprężarki klimatyzacji. Zapewnia to optymalną temperaturę roboczą silnika.

Wymagania techniczne stawiane pompom wody:

 • Ekstremalne spektrum temperatur między temperaturą rozruchu zimnego silnika i temperaturą roboczą: od maks. - 40°C w zimie do ok. +120°C.
 • Różnice ciśnienia od 0,5 bar podciśnienia do 3 bar nadciśnienia
 • Prędkości obrotowe od ok. 1 000 obr/min do ok. 8 000 obr/min.
 • Przepływ płynu chłodzącego po ok 60 000 km: ok. 7,7 mln. litrów (ponad 48 000 domowych wanien).

Na żywotność pompy wody mają znaczny wpływ następujące czynniki:

 • Prawidłowy montaż.
 • Pielęgnacja i konserwacja układu chłodzenia.
 • Jakość płynu chłodzącego.
 • Stan i sprawność agregatów peryferyjnych.

 

Niedostateczna konserwacja, stosowanie nieprawidłowych płynów chłodzących, korozja itd. mogą nieodwracalnie uszkodzić pompę wody. Objawami awarii pompy wody mogą być nietypowe odgłosy, nieszczelność i przegrzanie silnika.

Pompy wody i komplety firmy Behr Hella Service spełniają najwyższe wymagania, jakość części oryginalnych to standard w skali całego asortymentu! Nasze kompetencje w zakresie systemów termicznych definiują standardy sprawności i dokładności.

Dalsze informacje na temat pompy wody firmy Behr Hella Service:

10/25/2016
 
 • Pompy wody firmy Behr Hella Service w jakości części oryginalnych spełniają najsurowsze wymagania
 

Komplety montażowe pomp wody

Wszystkie istotne części napędowe pompy wody są do siebie optymalnie dopasowane. W przypadku wymiany w trakcie naprawy albo w ramach interwału serwisowego zaleca się w związku z tym wymianę tych części. W tym celu firma Behr Hella Service oferuje kompletne komplety obejmujące pompę wody (ew. wł. z oringami lub innymi uszczelkami), pasek zębaty oraz, w razie potrzeby, rolki mocujące, zwrotne i prowadzące, uszczelki oraz amortyzatory.

Zalety ponad 150 prostych w montażu kompletów pomp wody:

 • Wszystkie potrzebne warsztatom do kompletnej naprawy części zamienne z jednej ręki.
 • Idealnie dopasowane do siebie komponenty o jakości części oryginalnych.
 • Brak konieczności czasochłonnego poszukiwania pasujących części zamiennych.
 • Eliminacja pomyłek i nieprawidłowych zamówień.
 • Minimalizacja konieczności wymiany.
 • Wysoki poziom zadowolenia klientów dzięki oszczędności czasu dla hurtowni i warsztatów.

Firma Behr Hella Service oferuje ponadto od roku 2012 ponad 600 pomp wody o jakości wyposażenia oryginalnego jako niezależne części zamienne.

Dalsze informacje na temat kompletów montażowych pompy wody firmy Behr Hella Service:

10/25/2016
 
 • Komplety montażowe pomp wody firmy Behr Hella Service w jakości części oryginalnych spełniają najsurowsze wymagania
 
 
 
 • icon_druck
 • icon_mail
 • Youtube
 
 
 
PREMIUM LINE

Kolejna poprawa przejrzystości dzięki nowej koncepcji brandingu. Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o naszej linii produktów

PREMIUM LINE
Premium Line
 
02/01/2017
Narzędzie know-how

Co i jak działa w układzie chłodzenia i klimatyzacji? Zobacz wszystkie elementy w akcji.

Narzędzie know-how
 
12/06/2017
Katalog internetowy

Szybciej, lepiej, wydajniej! Tutaj przejdziesz bezpośrednio do naszych produktów.

W praktycznym katalogu internetowym firmy Behr Hella Service zawsze znajdziesz właściwy produkt
 
06/13/2018
Części zamienne dla pojazdów azjatyckich

Skorzystaj z naszych kompetencji w zakresie produktów i serwisu w ramach obsługi klientów posiadających pojazdy azjatyckie. Przekonaj się o szerokości i głębokości naszego asortymentu!

 
03/14/2017
Nasz program dla pojazdów hybrydowych

Asortyment dla pojazdów hybrydowych firmy Behr Hella Service już dziś obejmuje technologie jutra – i zapewnia pomoc jako niezawodny partner oferujący jakość z najwyższej półki.

 
03/14/2017
Kompaktowa wiedza dla warsztatów

Wszystko na temat chłodzenia włącznie z nabierającą coraz większego znaczenia tematyką chłodnic powietrza doładowującego.

 
03/15/2018