Klimatyzacja
 
Klimatyzacja

Dobry klimat w samochodzie

Stopień komplikacji technicznej systemów klimatyzacji stale rośnie. Sposób działania wszystkich komponentów układów klimatyzacji pojazdów firmy Behr Hella Service jest w związku z tym optymalnie dostosowany do wymagań komfortu kierowcy. Bogaty program systemowy zapewnia klientom przekonywujący serwis.

10/25/2016
 • Poznaj lepiej tematykę klimatyzacji pojazdów dzięki opisowemu schematowi układu klimatyzacji

Sprężarki

Sprężarka klimatyzacji jest z reguły napędzana za pośrednictwem paska klinowego lub wieloklinowego z silnika. Agregat ten spręża wzgl. tłoczy czynnik chłodniczy w układzie. Istnieją różne typy sprężarek. Czynnik chłodniczy jest zasysany z parownika w stanie gazowym przy niskiej temperaturze i sprężany. Następnie jest przekazywany, w dalszym ciągu w postaci gazowej, ale w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem, do skraplacza. Parametry sprężarki muszą być dopasowane wielkości układu klimatyzacji. Sprężarka jest napełniona specjalnym olejem smarnym. Część tego oleju cyrkuluje w układzie klimatyzacji razem z czynnikiem chłodniczym.

Najczęstszymi przyczynami awarii są tu uszkodzenia łożysk i nieszczelności. Są one często spowodowane niedostateczną konserwacją.

Bogata oferta sprężarek firmy Behr Hella Service obejmuje też około 130 zamienników, oferowanych równolegle do odpowiedniej oryginalnej części marki Behr Hella Service. Zamienniki nadają się szczególnie do ekonomicznej naprawy starszych pojazdów.

Dalsze informacje na temat sprężarek firmy Behr Hella Service:

Sanden i Behr Hella Service: silne połączenie dla E-Kompresorów

Napędzana elektrycznie sprężarka czynnika chłodniczego firmy Behr Hella Service

08/28/2018
 
 • Bogata oferta sprężarek firmy Behr Hella Service obejmuje oprócz części oryginalnych także zamienniki
 

Skraplacze

Skraplacz jest potrzebny do chłodzenia rozgrzanego wskutek sprężenia w sprężarce czynnika chłodniczego. Gorący gazowy czynnik chłodniczy wpływa do skraplacza i oddaje ciepło do otoczenia przez przewód rurowy i blaszki. Schłodzenie powoduje redukcję ciśnienia czynnika chłodniczego i ponowną zmianę jego stanu skupienia z płynnego na gazowy. Skraplacz jest zamontowany przed chłodnicą silnika.

Na rynku oferowane są głównie lutowane skraplacze płaskorurowe, charakteryzujące się wysoką wydajnością i niską wysokością konstrukcyjną. W przemyśle samochodowym nakłady logistyczno-montażowe można znacznie zredukować przez zastosowanie modułu skraplacza. Jest to połączona lutami jednostka złożona ze skraplacza płaskorurowego i zbiornika zbiorczego/wyrównawczego ze zintegrowanym osuszaczem. Ze względu na szczególne miejsce instalacji może tu dochodzić do spowodowanych np. przez zanieczyszczenia czy uderzania kamieni awarii i uszkodzeń. Często są szczególnie defekty spowodowane zderzeniem czołowym.

Bogata oferta skraplaczy firmy Behr Hella Service obejmuje też około 60 zamienników, oferowanych równolegle do odpowiedniej oryginalnej części marki Behr Hella Service. Zamienniki nadają się szczególnie do ekonomicznej naprawy starszych pojazdów.

08/28/2018
 
 • Bogata oferta skraplaczy firmy Behr Hella Service obejmuje oprócz części oryginalnych także zamienniki
 

Filtr-osuszacz

Elementami filtracyjnymi klimatyzacji są zależnie od typu systemu albo filtry-osuszacze, albo akumulatory. Zadaniem filtra-osuszacza jest usuwanie z czynnika chłodniczego ciał obcych i wilgoci. Płynny czynnik chłodniczy wpływa do filtra-osuszacza, przepływa przez filtr higroskopijny i wypływa z filtra-osuszacza w postaci ciekłej.

Górna część filtra-osuszacza stanowi jednocześnie przestrzeń kompensacyjną, w jego dolna część akumulator czynnika chłodniczego wyrównujący wahania ciśnienia w systemie.
Filtr-osuszacz może ze względu na swoją konstrukcję pochłaniać tylko określoną ilość wilgoci – później medium osuszające zostaje nasycone i nie jest w stanie dalej wiązać wody. Z reguły filtr osuszacz należy wymieniać co 2 lata wzgl. przy każdym otwarciu obiegu czynnika chłodniczego. Nadmierne zestarzenie filtra-osuszacza może doprowadzić do poważnych uszkodzeń systemu klimatyzacji.

10/25/2016
 
 • Regularna wymiana tego filtra-osuszacza firmy Behr Hella Service pozwala unikać defektów klimatyzacji
 

Zawory rozprężne i dławiące

Zawór rozprężny wzgl. zawór dławiący stanowi punkt separacji stref wysoko- i niskociśnieniowej w obiegu czynnika chłodniczego i jest zamontowany przed parownikiem. Zawór rozprężny wzgl. dławiący wtryskuje płynny czynnik chłodniczy do parownika. Czynnik chłodniczy rozpręża się, odparowuje i wytwarza ciepło parowania dyfuzyjnego. W celu uzyskania optymalnej jakości chłodzenia w parowniku przepływ czynnika chłodniczego jest regulowany przez zawór rozprężny/dławiący. Wilgoć i zanieczyszczenia w układzie klimatyzacji mogą poważnie ograniczać sprawność zaworu rozprężnego wzgl. dławiącego i powodować zakłócenia.

10/25/2016
 
 • Te zawory rozprężne wzgl. dławiące firmy Behr Hella Service zapewniają optymalną jakość chłodzenia w parowniku
 

Parownik

Parownik znajduje się we wnętrzu pojazdu. Jest tam zainstalowany pod tablicą rozdzielczą i zintegrowany w systemem nawiewu pojazdu. Zapewnia on wymianę ciepła pomiędzy otaczającym go powietrzem i czynnikiem chłodniczym klimatyzacji. Znajdujący się pod wysokim ciśnieniem czynnik chłodniczy rozpręża się, tzn. przechodzi z postaci ciekłej do gazowej i odparowuje w tej części. Powstające przy tym ciepło parowania dyfuzyjnego jest oddawane do otoczenia przez dużą powierzchnię parownika i kierowane przez dmuchawę do wnętrza pojazdu.

Dalsze informacje na temat parowników firmy Behr Hella Service:

Komponenty dla nowego czynnika chłodniczego R744/CO2 , PDF

03/15/2018
 
 • Regularna konserwacja klimatyzacji pozwoli uniknąć defektów tego parownika firmy Behr Hella Service
 

Presostaty i przełączniki

Presostat wysterowuje różne przekaźniki prądowe, aby zapewnić niezawodne i skuteczne działanie klimatyzacji w każdych warunkach. Powoduje to włączanie i wyłączanie poszczególnych komponentów systemu przy określonych wartościach ciśnienia. Presostaty mogą ulegać awarii wskutek problemów ze stykiem czy zanieczyszczeń. Regularna konserwacja systemu zapobiega awariom.

10/25/2016
 
 • Te presostaty i przełączniki firmy Behr Hella Service chronią klimatyzację przed uszkodzeniami
 

ELEKTRYCZNE ELEMENTY DLA MIESZANIA PŁASKÓW

Napędzane elektrycznie siłowniki do układów klimatyzacyjnych zapewnienie prawidłowego rozkładu przepływu powietrza wewnątrz wnętrza pojazdu. Są one stosowane głównie automatycznie sterowanych systemów klimatyzacyjnych używanych do kontroli amortyzatorów powietrznych i zaworów mieszających, a tym samym, aby skierować strumień powietrza do pożądanym miejscu. Uszkodzony siłownik może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, jeśli, na przykład, zamgławiania lub lodowaty dysk zmniejsza widoczność. Oprócz wyżej wymienionych zagrożeń bezpieczeństwa, nieprawidłowy rozkład strumienia powietrza może również oznaczać ograniczenie komfortu i koncentracji kierowcy - na przykład przez niewygodnej krytym klimatu lub przeciągami.

Dalsze informacje na temat ustawiania elementów z Behr Hella Service:

Siłowniki elektryczne do mieszania klapy

08/17/2017
 
 • Siłowniki elektryczne do mieszania klapy
 

Wentylator dmuchawy

Wentylator dmuchawy służy do wentylacji kabiny pojazdu. Zapewnia dobrą widoczność i przyjemny klimat we wnętrzu pojazdu. A te z kolei są warunkiem bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Awaria wentylatora skutkuje nieprzyjemnym klimatem w pojeździe i zmniejszeniem zdolności koncentracji u kierowcy. Jest to poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Brak wentylacji może też spowodować zaparkowanie przedniej szyby. Będące jego skutkiem ograniczenie widoczności również zagraża bezpieczeństwu jazdy.

10/25/2016
 
 • Ten wentylator dmuchawy firmy Behr Hella Service zapewnia dobrą widoczność i przyjemny klimat
 

OLEJE SPRĘŻARKOWE DO SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

Olej pełni w systemie klimatyzacji ważną rolę: zarówno w przypadku wymiany sprężarki, jak i w ramach serwisowania klimatyzacji. Podobnie jak krew w ciele człowieka, olej spełnia w systemie klimatyzacji niezbędne „funkcje życiowe”. Decydujące znaczenie dla niezawodnej i ciągłej pracy klimatyzacji ma więc stosowanie wysokiej jakości oleju sprężarkowego. Używanie niskiej jakości lub niewłaściwych olejów sprężarkowych prowadzi – tak samo jak w przypadku silnika – do nadmiernego zużycia, przedwczesnej awarii i utraty gwarancji.

Nasz program obejmuje wiele wysokogatunkowych olejów mineralnych i syntetycznych.

Dalsze informacje na temat olejów firmy Behr Hella Service:

Broszura: Oleje sprężarkowe do systemów klimatyzacji

07/05/2018
 
 • Używaj wysokogatunkowych olejów sprężarkowych firmy Behr Hella Service i wyklucz przedwczesną awarię sprężarki
 
 
 
 • icon_druck
 • icon_mail
 • Youtube
 
 
 
PREMIUM LINE

Kolejna poprawa przejrzystości dzięki nowej koncepcji brandingu. Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o naszej linii produktów

PREMIUM LINE
Premium Line
 
02/01/2017
APLIKACJA SPRĘŻARKI

Prawidłowa ilość medium, informacje techniczne czy aktualna pogoda za oknem. Wszystko pod ręką w urządzeniu mobilnym.
Google Play
iTunes

APLIKACJA SPRĘŻARKI
 
11/22/2017
Narzędzie know-how

Co i jak działa w układzie chłodzenia i klimatyzacji? Zobacz wszystkie elementy w akcji.

Narzędzie know-how
 
12/06/2017
Katalog internetowy

Szybciej, lepiej, wydajniej! Tutaj przejdziesz bezpośrednio do naszych produktów.

W praktycznym katalogu internetowym firmy Behr Hella Service zawsze znajdziesz właściwy produkt
 
06/13/2018
Części zamienne dla pojazdów azjatyckich

Skorzystaj z naszych kompetencji w zakresie produktów i serwisu w ramach obsługi klientów posiadających pojazdy azjatyckie. Przekonaj się o szerokości i głębokości naszego asortymentu!

 
03/14/2017
Nasz program dla pojazdów hybrydowych

Asortyment dla pojazdów hybrydowych firmy Behr Hella Service już dziś obejmuje technologie jutra – i zapewnia pomoc jako niezawodny partner oferujący jakość z najwyższej półki.

 
03/14/2017
Kompaktowa wiedza dla warsztatów

W tej broszurce przedstawiamy nowoczesne systemy klimatyzacji i ich tło techniczne. Omawiamy przy tym również ich sposób działania, przyczyny usterek, cechy szczególne i możliwości diagnostyczne.

 
11/08/2017